Słowo

κατω

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 33 razy w 32 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 23 razy w 22 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady