Słowo

κεφαλη

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 51 razy w 46 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 36 razy w 34 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady