Słowo

κεφαλην

(1 - 20) z 30

znaleziono łącznie 214 razy w 204 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 30 razy w 30 wersetach, w Septuagincie 183 razy w 173 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady