Słowo

κοιλια

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 32 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 22 razy w 22 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady