Słowo

κοιμηθη

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 20 razy w 19 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 19 razy w 18 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady