Słowo

κοιμωμενος

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 10 razy w 9 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 9 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady