Słowo

κοινωνοι

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 8 razy w 8 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady