Słowo

κονιορτον

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 11 razy w 10 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady