Słowo

κοσμον

(1 - 20) z 39

znaleziono łącznie 56 razy w 50 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 45 razy w 39 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 11 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady