Słowo

κοσμος

(1 - 20) z 30

znaleziono łącznie 38 razy w 35 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 32 razy w 30 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 3 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady