Słowo

κοσμου

(1 - 20) z 62

znaleziono łącznie 80 razy w 69 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 73 razy w 62 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 7 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady