Słowo

κοσμω

(1 - 20) z 36

znaleziono łącznie 41 razy w 40 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 37 razy w 36 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady