Słowo

κρατος

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 21 razy w 21 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 11 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady