Słowo

κρινων

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 24 razy w 22 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 14 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady