Słowo

κρισει

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 31 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 23 razy w 23 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady