Słowo

κρισεως

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 40 razy w 38 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 23 razy w 21 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady