Słowo

κρισιν

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 119 razy w 112 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 103 razy w 96 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady