Słowo

κυμινον

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 4 razy w 3 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 3 razy w 2 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady