Słowo

κυριε

(1 - 20) z 123

znaleziono łącznie 694 razy w 611 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 128 razy w 123 wersetach, w Septuagincie 565 razy w 487 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady