Słowo

κυριον

(1 - 20) z 68

znaleziono łącznie 628 razy w 601 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 68 razy w 68 wersetach, w Septuagincie 557 razy w 530 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady