Słowo

κυριος

(1 - 20) z 178

znaleziono łącznie 3572 razy w 3200 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 183 razy w 178 wersetach, w Septuagincie 3382 razy w 3015 wersetach, w innych pismach 7 razy w 7 wersetach.

Przekłady