Słowo

κυριου

(1 - 20) z 240

znaleziono łącznie 2403 razy w 2179 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 250 razy w 240 wersetach, w Septuagincie 2142 razy w 1928 wersetach, w innych pismach 11 razy w 11 wersetach.

Przekłady