Słowo

κυριω

(1 - 20) z 99

znaleziono łącznie 830 razy w 765 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 105 razy w 99 wersetach, w Septuagincie 724 razy w 665 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady