Słowo

κωφον

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 7 razy w 7 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 2 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady