Słowo

λαβειν

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 61 razy w 61 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 40 razy w 40 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady