Słowo

λαβων

(1 - 20) z 39

znaleziono łącznie 77 razy w 73 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 39 razy w 39 wersetach, w Septuagincie 34 razy w 30 wersetach, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady