Słowo

λαλησει

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 30 razy w 28 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 24 razy w 23 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady