Słowo

λαλουντος

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 43 razy w 43 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 25 razy w 25 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady