Słowo

λαλων

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 50 razy w 49 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 32 razy w 31 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady