Słowo

λαμβανει

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 21 razy w 20 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady