Słowo

λαος

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 559 razy w 527 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 534 razy w 503 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady