Słowo

λαου

(1 - 20) z 38

znaleziono łącznie 436 razy w 418 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 38 razy w 38 wersetach, w Septuagincie 398 razy w 380 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady