Słowo

λαω

(1 - 20) z 27

znaleziono łącznie 213 razy w 208 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 27 wersetach, w Septuagincie 186 razy w 181 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady