Słowo

λεγει

(1 - 20) z 324

znaleziono łącznie 1063 razy w 1020 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 337 razy w 324 wersetach, w Septuagincie 725 razy w 695 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady