Słowo

λεγειν

(1 - 20) z 40

znaleziono łącznie 49 razy w 49 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 40 razy w 40 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 9 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady