Słowo

λεγεις

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 41 razy w 39 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 16 razy w 14 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady