Słowo

λεγουσα

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 57 razy w 57 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 33 razy w 33 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady