Słowo

λεγουσιν

(1 - 20) z 58

znaleziono łącznie 100 razy w 97 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 58 razy w 58 wersetach, w Septuagincie 42 razy w 39 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady