Słowo

λεγω

(1 - 20) z 212

znaleziono łącznie 223 razy w 221 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 214 razy w 212 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 9 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady