Słowo

λιαν

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 27 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 10 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady