Słowo

λιθον

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 81 razy w 77 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 55 razy w 51 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady