Słowo

λιθω

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 22 razy w 21 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 10 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady