Słowo

λογοις

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 67 razy w 66 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 49 razy w 48 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady