Słowo

λογον

(1 - 20) z 130

znaleziono łącznie 326 razy w 318 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 134 razy w 130 wersetach, w Septuagincie 191 razy w 187 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady