Słowo

λογος

(1 - 20) z 66

znaleziono łącznie 285 razy w 276 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 69 razy w 66 wersetach, w Septuagincie 215 razy w 209 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady