Słowo

λογους

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 257 razy w 248 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 233 razy w 225 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady