Słowo

λογω

(1 - 20) z 43

znaleziono łącznie 72 razy w 72 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 43 razy w 43 wersetach, w Septuagincie 29 razy w 29 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady