Słowo

λοιποι

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 25 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 10 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady