Słowo

λοιπον

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 25 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 11 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady