Słowo

μαθητων

(1 - 20) z 47

znaleziono łącznie 47 razy w 47 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 47 razy w 47 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady